ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG GRDP CAO NHẤT NĂM 2021 GỌI TÊN HẢI PHÒNG VỚI MỨC TĂNG 12,38%

ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG GRDP CAO NHẤT NĂM 2021 GỌI TÊN HẢI PHÒNG VỚI MỨC TĂNG 12,38%

Mặc dù tình hình dịch bệnh diến biến phức tạp, GRDP Thành phố Hải Phòng vẫn tăng trưởng đạt 12,38%, mức tăng cao hơn so với năm ngoái. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hải Phòng giữ được mức tăng trên 10%

Quy mô GRDP ~310000 tỷ, vượt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (tính cả dầu khí) để trở thành địa phương có quy mô kinh tế cao thứ 5 cả nước.

Tổng thu ngân sách năm 2021 dự kiến đạt khoảng 90500 tỷ (hiện 11 tháng tổng thu ngân sách đạt 81497 tỷ đồng)

Thu hút FDI năm 2021 dự kiến đạt 3,13 tỷ USD

Năm 2022, Thành phố đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng tối thiểu 13%, thu hút FDI khoảng 3,65 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 7300 USD, thu ngân sách 99900 tỷ đồng

Số liệu lấy từ cục thống kê, Báo cáo KTXH HP

Biên tập: Pham Khac Van

Ảnh của Hải Phòng Highlights

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
Open

Tìm kiếm