Việc làm hải phòng với cơ hội làm việc trong môi trường trẻ, năng động cùng các thành viên X88.

X88 là Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Với môi trường trẻ, năng động là cơ hội cho các bạn học hỏi các kỹ năng kinh doanh và tìm hiểu kiến thức trong lĩnh vực bất động sản. Với tiêu chí môi trường thoải mái – Tôn trọng tập thể và kỷ luật – cùng đoàn kết phát triển. X88 là một nơi để rèn luyện kỹ năng kinh doanh và kiến thức trong ngành Bất động sản Hải Phòng.

QUYỀN LỢI

Được đào tạo các kỹ năng kinh doanh bất động sản: Facebook Marketing, Youtube Marketing, Google Marketing, Nghệ thuật đàm phán thuyết phục khách hàng …

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản: Sổ đỏ, công chứng, các loại nhà đất, các tình huống thực tế trong lĩnh vực BDS;

Được tham gia môi trường trẻ, năng động, thoải mái;

Được kết nối khách hàng mua bán nhà đất;

Được nhận đến 90% doanh thu;

 làm hải phòng

TRÁCH NHIỆM

Tuân thủ các quy định của X88

Tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp

Nghiêm cấm mọi hình thức lừa đảo, gian dối khách hàng.

Ở Bất động sản X88 mọi người đều làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng chúng tôi cùng một mục tiêu là cùng nhau đoàn kết, phát triển các kỹ năng và kiến thức trong ngành bất động sản. We are one.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ Việc làm hải phòng cùng Bất động sản X88

Open

Tìm kiếm