GIỚI THIỆU X88

X88 được hình thành bởi 8 thành viên sáng lập, mỗi thành viên đều là chủ sở hữu của một vài thương hiệu riêng. Với mong muốn đem kiến thức, giá trị lan tỏa tới cộng đồng. 8 thành viên quyết định đầu tư một môi trường kinh doanh và đầu tư bất động sản. Với mục tiêu tạo động đồng hỗ trợ mọi người kỹ năng kinh doanh qua việc mua bán nhà đất. Bên cạnh đó thu hút, hợp tác các nhà đầu tư phối hợp phát triển cùng lĩnh vực.

Open

Tìm kiếm